Přejít k obsahu

Sborníky z konferencí k filosofii výchovy

Univerzita : Tradiční a netradiční ve výuce Univerzita : Tradiční a netradiční ve výuce
Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková (eds.)
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
Univerzita v novém mileniu Univerzita v novém mileniu
Nikolaj Demjančuk (ed.)
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
Výchova a tradice evropského myšlení Výchova a tradice evropského myšlení
Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková, Stanislav Stark (eds.)
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
Výchova a vzdělání ve věku techniky Výchova a vzdělání ve věku techniky
Nikolaj Demjančuk, Zdeněk Pinc (eds.)
Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta humanitních studií, 2000
Filosofie, věda, vzdělání Filosofie, věda, vzdělání
Nikolaj Demjančuk (ed.)
Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1999
Univerzita: ideál a skutečnost Univerzita: ideál a skutečnost
Radim Palouš et al.
Plzeň : Ediční středisko ZČU, 1995
Filosofie výchovy Filosofie výchovy
Stanislav Stark (red.)
Plzeň : Západočeská univerzita, 1993

Patička