Přejít k obsahu

Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ

Print ISSN 1211-8109

Registrační značka MK ČR E 8073

Jazyk: čeština, angličtina, slovenština

Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.

 

Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod.

Od roku 2016 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS.

 

Distribuci časopisu zařizuje redakce, kde je možno dojednat i předplatné. Roční předplatné je 200,- Kč. Cena jednoho čísla je 130,-Kč.

Do roku 2006 bylo vydavatelem SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury.

 

Adresa redakce

Časopis Kuděj

Katedra filozofie

Sedláčkova 19

306 14 Plzeň

casopiskudej@kfi.zcu.cz

 

redaktor

Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. - Katedra filozofie, FF ZČU v Plzni

 

Redakční rada

předseda

Doc. PhDr. Martin Franc. Ph.D. - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

místopředseda

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. - Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

členové

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Associate Professor Peter Bugge, Ph.D. – School of Culture and Society, Aarhus University

Mgr. Marcela Domenová, Ph.D. – Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. – Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. – Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph. D. et Ph.D. – Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Mgr. Michal Rak, Ph.D. – Katedra historie, Filozofická fakulta, Palackého univerzita v Olomouci

Jun-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider – Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Mgr. Karel Šima, Ph.D. – Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. – Katedra archeologie, FF Západočeská univerzita v Plzni

Prof. Dr. Martina Winkler – Universität Bremen, Institut für Geschichtswissenschaft

 

Recenzní řízení

Časopis se řídí etickými pravidly, která jsou k nahlédnutí zde.

Recenzní formulář je k dispozici zde

Podrobnosti k recenznímu řízení jsou v pokynech pro autory zde.

Patička