Přejít k obsahu

Certifikátový program

Katedra filozofie zajišťuje certifikátový program "Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region". 

Aktuality o česko-bavorském dění sledujte na FB profilu Česká Bavorská.

Steinerne_Brücke_Regensburg kleiner_arbersee03

O CO SE JEDNÁ?

Dvousemestrální certifikátový program zprostředkovává prostřednictvím tematických kurzů:

  • • JAZYKOVÉ ZNALOSTI min. na úrovni B1 – nejprve dle výběru studenta (němčina pro techniky, strojaře, historiky, politology, zdravotníky apod.), dále se zaměřením na praktický jazyk s bavorským lektorem;
  • KULTURNÍ PROFIL ČESKO-BAVORSKÉHO PŘÍHRANIČÍ (historie, kulturní dědictví, regionální specifika, podnikání a ekonomika, školství, média a aktuální dění);
  • AREÁLOVÉ KOMPETENCE (dle vlastního výběru kurz interkulturní komunikace, česko-německých dějin, etnografie a geografie, umění, právní či regionálně politické problematiky);
  • KOMUNIKAČNÍ PRAXI a interkulturní setkávání s odborníky a aktéry příhraničního dění i se studenty z univerzity v Regensburgu.
  • Více informací se dozvíte zde.

PRO KOHO?

Cílovou skupinou jsou studenti celé univerzity, bez omezení oboru.

JAK NA TO?

Stačí si zapsat povinné předměty a vybrat si z povinně volitelných (které už mohou být součástí studijního programu / z kurzů nabízených pracovišti ZČU). Nejrychleji je možné certifikát dokončit během dvou semestrů, ale je také možné si plnění předmětů rozložit v průběhu délky studia. Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu. Nabyté kompetence lze tedy vykázat jako specifickou, bonusovou kvalifikaci v životopisu a při ucházení se o zaměstnání. Seznam vyučovaných předmětů.

KONTAKT:

Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D. kontakt.

Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. kontakt.

PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. kontakt.

Další odkazy:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1569

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1478

Logo EU barevné česky  Logo EUS barevně česky

Patička