Přejít k obsahu

Mobilita

Mobilita mladých badadelů začíná být nezbytným požadavkem jejich rozvoje. Důraz na získání zahraničních zkušenností studentů je vyjádřen v akreditacích některých studijních programů a oborů uvádějících účast doktorandů na zahraničních stáží mezi studijní povinosti. 

Více informací naleznete v sekci zahraniční mobilita nebo ZČU -  zahraniční vztahy:

Erasmus +

Fakulta filozofická nabízí možnost studovat na zahraničních univerzitách, se kterými má uzavřenou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus +. Seznam bilaterálních dohod je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU (international.zcu.cz).

Inter XY - Free-movers

Program je určen převážně pro krátké výjezdy (min. jeden měsíc - max. jeden semestr). Studující si sami domluví stáž v zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Při výběru destinace nejsou omezovánižádným výčtem univerzit. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Patička