Přejít k obsahu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Logo-RCTHS

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (Research Centre for Theory and History of Science, RCTHS) bylo založeno v roce 2011 jako mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na filosofii a dějiny vědy. Funguje jako součást katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumné centrum se soustředí na odhalování filosofických aspektů současného i minulého vědeckého výzkumu.

Cílem je uchopit filosofické základy a důsledky vědeckých teorií, analyzovat vědecké metody, zkoumat kulturní dopady vědeckého výzkumu, zabývat se dějinami klíčových vědeckých termínů a metafor se záměrem odhalit proměny ve funkci vědy v průběhu dějin; ohodnotit postřehy tradiční filosofie vědy; rozvíjet filosofické analýzy vědy 20. století; ptát se po roli vědy v moderním světě a odhalovat očekávání, která jsou s vědeckým výzkumem spojována. Členové centra se snaží pokládat originální otázky v naději, že tak budou schopni odkrýt a analyzovat aspekty vědeckého výzkumu, které dosud nebyly dostatečně probádány. Výzkumné týmy sestávají z odborníků, kteří pocházejí z různých univerzit a mají odlišné profesionální zázemí. Díky této škále odbornosti se otevírá možnost dívat se na minulou a současnou vědu znovu z takových úhlů, které byly dosud přehlíženy.

Obecně je cílem Výzkumného centra vybudovat užší vazby mezi filosofií a vědou. Členové centra usilují o publikaci výsledků své práce v recenzovaných časopisech, a to především ve spolupráci se zahraničními kolegy. Výzkumné centrum také pořádá semináře, školení, mezinárodní konference, přednášky, v neposlední řadě i neformální setkání. 

Výzkumné centrum je otevřené jakékoli formě mezinárodní spolupráce, která by byla relevantní pro oblast filosofie a dějin vědy. Vřele vítáme zajímavé zahraniční přednášející a odborníky, kteří by chtěli krátce navštívit naše centrum v Plzni.

Kontaktní osoby: PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. a doc. Vladímír Havlík CSc.

Více informací o našich aktivitách naleznete na stránkách http://www.rcths.cz.

Přednášky v akademickém roce 2018/2019:

  • Mgr. Marek Havlík, Ph.D. (NUDZ, Praha) - Personality Features and Mind-Body Problem & How can Strange Creatures Help Us with the Other Side of Consciousness.
  • Vera Matarese, PhD. (Centre For Formal Epistemology, FLÚ AV ČR) - WHAT IS THE QUANTUM WAVE-FUNCTION? METHODOLOGICAL GROUNDS AGAINST WAVEFUNCTION REALISM.
  • Mgr. Dominika Grygarová (NUDZ, Praha) - Peeking inside the brain during art perception: Challanges of the current practice of experimental neuroaesthetics.
  • doc. Madalina Diaconu.
  • Mgr. Martin Zach (ÚFAR, FF UK, UK a TINT, University of Helsinki) - Abstrakce a idealizace ve vědeckém modelování.

Přednášky v akademickém roce 2017/2018: 

mmšt EN_RO_B_C

Patička