Přejít k obsahu

Aktuální a připravované konference

  • Cyklus besed "Univerzita jako příležitost" (připravujeme)

Katedra filozofie FF ZČU v Plzni připravuje v akademickém roce 2018/2019 pravidelné besedy se zajímavými hosty, které budou nepřímo navazovat na panelovou diskuzi věnovanou humanitnímu a společenskovědnímu vzdělávání. Dne 27.11.2018 v 16:30 se uskuteční první beseda s šéfredaktorem týdeníku Respekt a držitelem ceny Magnesia Litera Mgr. Erikem Taberym v Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum TOTEM, která bude navazovat na vydání jeho stejnojmenné knihy "Opuštěná společnosti" o vývoji českého státu a výzvách, kterým nyní čelí. Druhá beseda s předním biochemikem, zastupcem reditele ÚOCHB AV ČR a předsedou výzkumné rady TA ČR prof. Martinem Fuskem bude věnována tématu "Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě" a uskuteční se 7.2.2019 v Univerzitní kavárně Družba. Dalšími keynote speakery budou přední (makro) ekonom; vědec, který se dlouhodobě zabývá umělou inteligencí a kybernetikou; filosof dlouhodobě se věnující teorii institucí (ontologii kultury) aj. Postupně Vás budeme informovat o termínech besed a zvěřejňovat naše přednášející. Více na webových stránkách.

Besedy: 

27.11.2018 - Beseda s Erikem Taberym, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

07.02.2019 - Beseda s Martinem Fuskem, Univerzitní kavárna Družba

Tabery leták KSS Fusek leták

  • 4. října 2018, aule FPE, Plzeň: Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti, KFI FF ZČU v Plzni 

Jednodenní panelová diskuze zaměřená na snahu zdůraznit silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání. Zároveň bude i varováním před problémy vznikajícími v důsledku opomíjení těchto oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století. Více informací naleznenete na webových stránkách konference a na facebooku Katedry filozofie.

IMG_3469 IMG_3433 IMG_3646

  • 6. 2018, Plzeň: To Automate or To Heteromate? That Is the Question

Jednodenní přednáška nazvanoá „To Automate or To Heteromate? That Is the Question“ profesora Hamida Ekbii na téma „heteromatizace“ (heteromation). Zatímco v rámci automatizace stroje vykonávají to, co lidé nemohou nebo nechtějí dělat, v rámci heteromatizace lidé vykonávají takovou práci, jež je příliš nákladná nebo komplexní na to, aby ji zastaly stroje. Prof. Hamid Ekbia nenavštívil Západočeskou univerzitu v Plzni poprvé, neboť byl, v období 2011–2013, zvaným přednášejícím tří ročníků mezinárodní konference Beyond AI, jež přinesla interdisciplinární náhled na umělou inteligenci a na jejímž uspořádání se podílela Katedra filozofie společně s Výzkumným centrem Nové technologie ZČU.

konf1_preview Foto5

  • 3. května 2018, Plzeň: Komunikace, vědění a nové technologie II., KFI FF ZČU v Plzni

Druhý ročník konference Komunikace, vědění a nové technologie II. jehož cílem bylo umožnit vědeckou diskuzi doktorandům, postdoktorandům, ale i studentům magisterských oborů. Více informací naleznete na webových stránkách konference. Sborník abstraktů 2. ročníku konference. 

tvk5_preview

Patička