Přejít k obsahu

O katedře

Katedra filozofie FF ZČU zajišťuje pedagogickou činnost a výzkum v oblasti filozofie, zejména dějin filozofie, filozofie dějin, filozofické antropologie, epistemologie, filozofie a metodologie přírodních, humanitních a technických věd, logiky, filozofie výchovy, etiky, estetiky, filozofie náboženství, religionistiky.

Ve vědecké činnosti se katedra orientuje na dva výzkumné okruhy. Prvním jsou filosofické, teoretické a historické aspekty vědy (dějiny vědy a techniky, filosofická reflexe teoretických a historických dimenzí vědecké činnosti). Druhým okruhem jsou filosofické problémy výchovy a vzdělávání v kontextu evropské kultury.

Katedra garantuje dva studijní programy: 1) filozofie, 2) humanitní studia.
 

Ve studijním programu Filozofie pěstuje:

1) bakalářský obor Filozofie;
2) navazující magisterský obor Analytická filozofie a filozofie vědy.

 

Ve studijním programu Humanitní studia katedra pěstuje:

1) bakalářský obor Humanistika;
2) navazující magisterský obor Evropská kulturní studia;
3) navazující magisterský obor Teorie a filozofie komunikace;
4) doktorský obor Teorie a dějiny vědy a techniky.

Pro studenty Západočeské univerzity v Plzni zajišťuje onu část humanitního vzdělání, která souvisí s filozofií a s interdisciplinárním přístupem k jednotlivým problémům. Katedra se také podílí na programu celoživotního vzdělávání a rozvíjí filozofii jako důležitý prostředek humanizace západočeského regionu.


Struktura katedry:

  • Oddělení filozofie (vedoucí oddělení: PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.)
  • Oddělení humanitních studií (vedoucí oddělení: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.)
  • Badatelské centrum pro teorii a dějiny vědy (vedoucí: PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.)
  • Badatelské centrum pro studium středoevropské kultury (vedoucí: PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.)

Patička