Přejít k obsahu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Research Centre for Theory and History of Science (RCTHS)

bylo založeno v roce 2011 jako mezinárodní výzkumné centrum se zaměřením na filosofii a dějiny vědy. Funguje jako součást katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumné centrum se soustředí na odhalování filosofických aspektů současného i minulého vědeckého výzkumu. Cílem je uchopit filosofické základy a důsledky vědeckých teorií, analyzovat vědecké metody, zkoumat kulturní dopady vědeckého výzkumu, zabývat se dějinami klíčových vědeckých termínů a metafor se záměrem odhalit proměny ve funkci vědy v průběhu dějin; ohodnotit postřehy tradiční filosofie vědy; rozvíjet filosofické analýzy vědy 20. století; ptát se po roli vědy v moderním světě a odhalovat očekávání, která jsou s vědeckým výzkumem spojována. Členové centra se snaží pokládat originální otázky v naději, že tak budou schopni odkrýt a analyzovat aspekty vědeckého výzkumu, které dosud nebyly dostatečně probádány.

V rámci centra se vymezují tři výzkumné týmy: jeden se zaměřuje na vědu v době antiky, další se zabývá vědeckým výzkumem v novověku, a konečně třetí tým se specializuje na tradiční filosofii vědy.

Obecně je cílem Výzkumného centra vybudovat užší vazby mezi filosofií a vědou. Členové centra usilují o publikaci výsledků své práce v recenzovaných časopisech, a to především ve spolupráci se zahraničními kolegy. Výzkumné centrum také pořádá semináře, školení, mezinárodní konference, přednášky, v neposlední řadě i neformální setkání.

Výzkumné centrum je otevřené jakékoli formě mezinárodní spolupráce, která by byla relevantní pro oblast filosofie a dějin vědy. Vřele vítáme zajímavé zahraniční přednášející a odborníky, kteří by chtěli krátce navštívit naše centrum v Plzni.

 

Více informací o našich aktivitách naleznete na stránkách http://www.rcths.eu/

Kontaktní osoby:

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., koordinátor projektu rkocandr@kfi.zcu.cz

Mgr. Martina Chalupská, sekretariát chalupsk@kfi.zcu.cz

Patička